Są chętni na utworzenie "Strefy 30"

Szczecin

08:55

4 firmy złożyły oferty na zadanie pod nazwą „Utworzenie „Strefy 30” w obrębie ulic Okrzei – Budzysza Wosia – Przybyszewskiego – Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego – Reymonta- Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III – Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu”.

Realizacja zadania planowana jest na przyszły rok. Oprócz prac drogowych, nastąpi zmiana organizacji ruchu, zostanie również przebudowana sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa oraz przyłącza wodociągowe. Inwestycja zakłada remont ulicy Reymonta, przy zachowaniu przebiegu i szerokości jezdni, z wykorzystaniem istniejących krawężników oraz kostki kamiennej. W ramach prac planowane jest także wykonanie remontu nawierzchni chodników i zjazdów z materiałów nawiązujących kompozycyjnie do obecnego układu, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Dodatkowo przeprowadzona będzie budowa skrzyżowań o wyniesionej tarczy oraz uporządkowane zostanie parkowanie. Elementy uspokojenia ruchu, słupki i wygrodzenia mają poprawić bezpieczeństwo w tej okolicy.

Trwa analiza dokumentów i weryfikacja możliwości finansowej ZDiTM i ZWiK, ponieważ kwoty zaproponowane przez oferentów przewyższają zaplanowane na ten cel koszty.

Źródło:ZDiTM