Są chętni na przebudowę ul. Libelta

Szczecin

13:27

Dwie firmy złożyły ofertę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z przebudową oświetlenia”.

Jest to już druga próba wyłonienia wykonawcy tego zadania. Remont ulicy Libelta zakłada przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i kolidującego uzbrojenia a także wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Prace planowane są na przyszły rok.

Projektowana geometria ulicy przewiduje zawężenie szerokości jedni i skrzyżowania z ulicą J. Paderewskiego do 5,0m. Chodniki będą miały około 1,5 m szerokości. A w okolicy zaplanowano również miejsca parkingowe.

Trwa weryfikacja dokumentów złożonych przez zainteresowane firmy oraz analiza możliwości finansowych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zaproponowane bowiem kwoty przewyższają zaplanowane na ten cel środki.

Źródło:ZDiTM