Są chętni na przebudowę chodników na Gumieńcach

Szczecin

12:10

Jest szansa, że wiosną rozpocznie się przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Braniborskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Chobolańskiej. Zgłosili się chętni do realizacji tego zadania, a jedna z ofert mieści się w zakładanym budżecie. Trwa analiza dokumentacji przetargowej.

To już kolejne zadanie, które ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort pieszych i kierowców. W ramach projektu zaplanowano zawężenie północnej jezdni ulicy Braniborskiej do szerokości min. 5,5 m umożliwiając tym samym wydzielenie obustronnych chodników o szerokości 3,5 m. Pozostała część pasa drogowego będzie zagospodarowana kostką kamienną w postaci opaski. Zjazdy na posesje będą zmiennej szerokości, dostosowanej do wymiarów bram wjazdowych na przyległe posesje. Dodatkowo, na prostopadłych dojściach z ciągów pieszych ul. Osikowej i ul. Cisowej, pojawią się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek ulicznych. Słupki blokujące zlokalizowane będą w obrębie skrzyżowań z ul. Chobolańską i ul. Brzozową.

Oferty w przetargu:

  1. Elbud Szczecin Sp. z o.o. – 829 976,67 zł
  2. MDB Sp. z o.o. – 939 800,00 zł
  3. BEN – BRUK Benedykt Chłap – 602 262,76 zł

ZDiTM zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 764 126,00 zł. Termin wykonania zadania to 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy. Planowany termin przekazania placu budowy nastąpi w dniu 1 kwietnia br. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie