Ruszył przetarg na remont ulicy Staromiejskiej

Szczecin

09:47

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosiły przetarg na remont ulicy Staromiejskiej w Szczecinie.  

Projekt przewiduje remont istniejących chodników oraz jezdni i oświetlenia na ul. Staromiejskiej. W ramach zadania zostały zaprojektowane dodatkowe wpusty deszczowe oddające wodę opadową do systemu kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo pod nadzorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zostanie wykonana:

  • przebudowa kanału ogólnospławnego Ø300 mm w ciągu ul. Staromiejskiej
  • budowa spinki wodociągowej łączącej sieć wodociągowej 110PE w ul. Staromiejskiej z wodociągiem 125PE w ul. Wyszyńskiego

Inwestycja zostanie zrealizowana wspólnie przez ZWiK i ZDiTM. Przyszły wykonawca na przeprowadzenie wszystkich prac będzie miał 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 14 maja br.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie