Ruszył nabór do szkoły, która uczy jak wpływać na władzę

Polska

13:11

Sieć Obywatelska Watchdog Polska rozpoczyna właśnie nabór do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.
Szkoła oferuje pięć szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych. Po stronie szkoły jest także pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.
Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy, najbliższe już 29 marca 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Zgłaszać można się do 10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis
Watchdog dokłada także starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach Sieć Obywatelska zapewnia również opiekę nad dziećmi.

Źródło: Sieć Obywatelska Watchdog