Rusza 12. edycja ogólnopolskiego programu Seniorzy w akcji

Pomorze Zachodnie

13:48

Dzisiaj rusza kolejna edycja programu organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Konkurs „Seniorzy w akcji” kierowany jest do osób, które mają pomysł na lokalny projekt społeczny. Zakłada wsparcie unikalnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, aktywizujących osoby starsze i włączające je w dialog z otoczeniem.

Organizatorzy liczą na odważne, nietuzinkowe pomysły. Współpraca międzypokoleniowa i trwała aktywizacja seniorów są kluczowe, ale równie ważne jest, aby wypracowane działania stanowiły bazę do realizacji podobnych projektów w przyszłości. Wykorzystując potencjał absolwentów programu budowana jest sieć Animatorów 60+. Dlatego pożądane są osoby, które nie tylko chcą zdobywać nowe umiejętności, ale też gotowe są dzielić się swoją historią i doświadczeniem z innymi.

Konkurs ma przyjazną formułę inkubatora. Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie warsztatów i wizyt studyjnych, a także pomoc trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Szczegóły programu:

* O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia co najmniej 25 lat młodsza) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).
* Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 dotacji.
* Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości od 8 000 do 15 000 zł.
* Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, dostępny na stronie: http://seniorzywakcji.pl/
* Zgłoszenia można przesyłać od dziś do 18 marca 2019 roku

Do tej pory organizatorzy konkursu wsparli ponad 350 projektów w całej Polsce.

Źródło:SLOWPR