Rozpoczęto przetargi na zaprojektowanie i budowę S11 Koszalin-Bobolice

Pomorze Zachodnie

15:46

Rozpoczęły się postępowania przetargowe, w których zostaną wybrani wykonawcy S11 od Koszalina do Bobolic. Fragment ten o łącznej długości 47,7 km został podzielony na 3 odcinki realizacyjne – Koszalin – Zegrze Pomorskie (dł. 16,8 km), Zegrze Pomorskie – Kłanino (dł. 19,28 km) i Kłanino – Bobolice (dł. 11,6 km).

Dla każdego z odcinków ogłoszono odrębne przetargi. Kryteria w postępowaniach to w 55% cena, a w pozostałej części kryteria poza cenowe. Termin składania ofert cenowych został wyznaczony na 9 kwietnia tego roku. – Jeżeli procedura będzie przebiegała sprawnie i nie będzie odwołań, to umowy powinniśmy podpisać jeszcze w III kwartale tego roku – mówi  Łukasz Lendner, Dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Wykonawcy będą mieli 36-39 miesięcy na realizację inwestycji, w tym 17 miesięcy na projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID. S11 na tym odcinku powinna być gotowa w 2023 roku.

Potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać pytania, co w wypadku dużej liczby zapytań może powodować przesunięcia terminu otwarcia ofert.

S11 Koszalin- Bobolice (fot. GDDKiA)

W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód budowany w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa zostanie rozbudowany. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. W ramach inwestycji powstanie również łącznik S11 z DK25 na południe od Bobolic. W okresie wakacyjnym na obecnej DK11 często tworzą się korki, gdyż ruch wzrasta nawet 3-krotnie. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Morze Bałtyckie i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą Polski.

Odcinek S11 Koszalin-Bobolice (fot. GDDKiA)

Źródło: GDDKiA