Rozpoczęła się przebudowa ul. Twardowskiego

Szczecin

14:44

Od frezowania nawierzchni ul. Twardowskiego rozpoczęły się prace związane z przebudową ulic przy Stadionie Miejskim.

W związku z rozpoczęciem prac, zamknięty dla ruchu został wjazd w ul. Twardowskiego z ul. Mickiewicza. Dojazd do głównej bramy wjazdowej Stadionu Miejskiego jest możliwy od ul. Witkiewicza.

Przejazd z ul. Witkiewicza do Mickiewicza jest możliwy poprzez ul. Jagiellońską i Stanisława Noakowskiego.

O inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Przebudowa obejmuje modernizację nawierzchni jezdni ul. Twardowskiego, przebudowę chodników, oświetlenia. Na ul. Witkiewicza przebudowane zostaną chodniki. W ramach prac przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa.

Wykonawca będzie musiał skoordynować wykonywane roboty budowlane z zadaniami realizowanymi w sąsiedztwie. W związku z tym konieczne będzie prowadzenie prac etapami, zachowując co najmniej jeden ciągły dojazd do placu budowy inwestycji dotyczącej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera.

Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Koszt inwestycji to 11 032 406,57 zł.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin