Zakres prac na ul. Grota Roweckiego: przebudowa drogi, miejsc postojowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem, budowa elementów uspokojenia ruchu, przebudowa zjazdów oraz remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym wraz z dostawaniem jej dla osób niepełnosprawnych.
Prace zostaną  rozpoczęte w  najbliższy wtorek.

Zmiany będą zauważalne dla pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej, ale także kierowców. Zakres robót budowlanych obejmie w szczególności:

  • Przebudowę jezdni.
  • Przebudowę chodników.
  • Przebudowę oświetlenia ulicznego.
  • Przebudowę odwodnienia drogi.
  • Przebudowę kładki dla pieszych wraz dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych.
  • Przebudowę kolidującego uzbrojenia.
  • Wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
  • Wykonanie elementów małej architektury i zieleni.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

Od wtorku 10.09 do odwołania linia nr 53 w kierunku Pomorzan pojedzie ulicą Reduty Ordona, z pominięciem przystanków „Berlinga” i „Roweckiego”. Autobusy linii 53 będą zatrzymywały się na przystankach „Chłopickiego” i „Wita Stwosza” wspólnych z linią nr 75. Kursy będą odbywały się wg obowiązujących rozkładów jazdy.

Zmiany w organizacji ruchu:

W pierwszej kolejności roboty obejmą odcinek ul. grota Roweckiego od ul. Witkiewicza do skrzyżowania z ul. Kutrzeby. Obszar robót będzie zamknięty dla wszystkich użytkowników drogi z wyjątkiem pojazdów budowy i służb miejskich. Ten etap robót obejmuje przebudowę jezdni, chodników, stanowisk postojowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetleniowej na tym odcinku oraz remont istniejącej kładki dla pieszych zlokalizowanej nad ciepłociągiem wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych. Podczas trwania tych robót zaplanowano objazd ulicą Kutrzeby.

Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Inwestycja będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca – Konsorcjum firm: BEN-BRUK Sp. z o.o., BEN-BRUK Benedykt Chłap na wykonanie prac wartych 7 298 921,88 zł będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Źródło: ZDiTM Szczecin