Remont mostu na ulicy Heyki – nowa organizacja ruchu

Szczecin

W piątek 15 lipca ulegnie zmianie organizacja ruchu na remontowanym moście na ulicy Heyki. Ruch zostanie skierowany na wyremontowaną stronę obiektu, a wykonawca przystąpi do demontażu starej części.

Podczas przedsięwzięcia „Remont mostu drogowego nad Kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej w Szczecinie” wymieniony zostaje ustrój nośmy z wykorzystaniem istniejących podpór.

Oprócz tego trzeba pamiętać, że na moście degradacji uległy prefabrykowane dźwigary, a korozji łożyska wałkowe. Na podstawie ekspertyzy stwierdzono, że miejscami obiekt został niedbale wykonany i zaprojektowany, co wpłynęło na jego małą trwałość. W 2019 roku, aby nie obniżać nośności do 20 ton, zapadła decyzja o zawężeniu i wprowadzenia ruchu jednym pasem.

W ramach podpisanej umowy wykonywane są następujące prace:

  • rozbiórka istniejących przęseł
  • wykonanie nowych przęseł ustroju nośnego z belek prefabrykowanych
  • remont istniejących podpór
  • budowa kanalizacji deszczowej (podłączenie odwodnienia mostu do kanalizacji istniejącej)
  • przebudowa oświetlenia
  • przebudowa wodociągu, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  • demontaż nieczynnego gazociągu

Umowa została podpisana z firmą NIWA Szczecin Sp. z o.o. na kwotę  5.421.547,64 zł brutto. Wykonawca ma na zrealizowanie zadania 300 dni od styczniowego przekazania placu budowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl