Remont kładki nad ul. Staszica

Szczecin

Od dnia 21.07.2021 r., jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą planowany jest remont kładki nad ul. Staszica.

Prace będą obejmowały m.in.:

– wymianę nawierzchnio – izolacji,
– umycie całości,
– odmalowanie elementów betonowych  (m.in. gzymsy, podpory).

Przewiduje się, że prace potrwają około 3 tygodni, realizowane będą w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Podczas prowadzonych prac ruch pieszych zostanie utrzymany, będzie odbywał się połówkowo. W jednym z etapów prac nastąpi całkowite zamknięcie pochylni, w drugim całkowite zamkniecie schodów od strony targowiska Manhattan.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl