Rektor ZUT wśród 12 nowych doradców naukowych Ministra Nauki

Szczecin

08:58
rektor ZUT
Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

Minister Nauki Dariusz Wieczorek mianował 12 nowych doradców naukowych. Jednym z nich jest JM Rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT.

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Art. 340 Ustawy o szkolnictwie wyższym mówi, że KPN „przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa i opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra”.

W skład KPN wchodzi 12 powołanych przez ministra członków wybieranych na pięcioletnią kadencję.

W środę 29.05.2024 r. wiceminister nauki Maciej Gdula wręczył nominacje 12 nowym doradcom. Podczas uroczystości minister zachęcał zebranych do refleksji „nad rozwojem nowych technologii oraz przemianami demograficznymi, które stają się wyzwaniem dla świata nauki”. Zadaniem doradców ma być również analiza nowego sposobu oceny czasopism naukowych, czyli rozdzielenia kryteriów dla nauk ścisłych i społeczno-humanistycznych. – Chciałbym, abyśmy jak najwięcej dyskutowali o różnicach między naukami ścisłymi a technicznymi, społecznymi, humanistycznymi i teologicznymi. To temat wciąż aktualny od dziesięciu lat – mówił minister Gdula.

Nowy skład Komitetu Polityki Naukowej:

Dr hab. Piotr Bajor – politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna – farmaceuta i biochemik, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

Prof. dr hab. Ewa Gruza – prawniczka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, była członkini Trybunału Stanu;

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – politolog z Uniwersytetu Warszawskiego;

Dr Andrzej Kiebała – doktor nauk prawnych z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – psycholog, dyrektorka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupie – profesor nauk inżynieryjno-technicznych z Politechniki Krakowskiej;

Dr Magda Szcześniak – kulturoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego;

Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolański, profesor inżynierii biomedycznej z Politechniki Śląskiej;

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz – ekonomistka z Politechniki Gdańskiej;

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro – ekonomista, były rektor Szkoły Głównej Handlowej, który objął funkcję Przewodniczącego Komitetu.

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT – rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

/Źródło: ZUT w Szczecinie/