Rekrutacja do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin

11:22

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019. Pretendentów na swoich przedstawicieli mogą przedstawiać m.in. młodzieżowe organizacje pozarządowe lub też prowadzące działania na rzecz młodzieży, młodzieżowe rady miast i gmin, organizacje akademickie, a także szkoły średnie, na których terenie nie została powołana rada młodzieżowa.

Rada pełni funkcję konsultacyjną dla organów szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego w sprawach, które dotyczą młodzieży.

Członkowie Rady biorą udział na spotkaniach roboczych głównie w Szczecinie oraz w wydarzeniach organizowanych przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Tematyka spotkań to: współpraca młodzieży, współpraca międzynarodowa, mobilność edukacyjna i zawodowa, fundusze europejskie, polityka młodzieżowa.

Zgłoszenia kandydatów w wieku 16-24 lata, można przesyłać do 9 stycznia 2019 roku na adres Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło:SDSM