Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych bez wychodzenia z domu

Szczecin

11:03

Urząd Miasta Szczecin poinformował o uruchomieniu specjalnego formularza w internetowym systemie naboru do placówek oświatowych. Dzięki niemu można zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub I klasy szkoły podstawowej bez wychodzenia z domu. W Szczecinie nabór trwa do 27 marca br. (piątek).

Na stronie internetowej naboru https://nabor.pcss.pl/szczecin/ dodano nową funkcjonalność. Dzięki niej, rodzice lub opiekunowie prawni, którzy jeszcze nie złożyli wymaganych w naborze dokumentów (wniosku o przyjęcie wraz załącznikami), po ich wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu, za pomocą nowej aplikacji mogą wysłać wszystkie niezbędne materiały do wskazanych przez siebie placówek pierwszego wyboru. Szczegółowa instrukcja, dotycząca tego w jaki sposób wysłać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem strony internetowej, znajduje się w zakładce „Dokumenty”.

Trzeba jednak pamiętać, że w terminie 5 dni roboczych od odwołania stanu epidemii konieczne będzie złożenie oryginałów dokumentów (w formie papierowej) w placówce, która została wskazana we wniosku jako miejsce pierwszego wyboru.

Wnioski można nadal składać także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wystarczy wtedy wysłać do wybranych placówek skany lub zdjęcia wydrukowanych dokumentów.

Szczeciński magistrat przypomina, że w tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2014-2017 (czyli w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Szczecina.  W rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Z kolei rekrutacja do klas I szkół podstawowych dotyczy w głównej mierze dzieci urodzonych w 2013 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku).

Ostateczne wyniki tegorocznego naboru do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych poznamy 27 kwietnia br.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin