#Razemwpracy

Szczecin

14:44

Według danych ZUS na koniec I półrocza tego roku w Polsce zatrudnionych jest ponad 541 tys. obcokrajowców. Z tego grona niemal 30 tys. osób – ponad 5 proc. obcokrajowców pracujących w Polsce – to osoby zatrudnione w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Są wśród nich obywatele m.in. Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Indii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Finlandii, Czech, Brazylii, Portugalii, Holandii, Rumunii czy Turcji. Zagraniczni pracownicy centrów usług biznesowych zajmują stanowiska specjalistyczne, a przeszło 90 proc. z nich ma wykształcenie wyższe. Ich kompetencje, wiedza i doświadczenie wspierają rozwój działających w naszym kraju firm.

Aby zamanifestować wspólne wartości łączące pracowników z Polski i innych krajów, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL zorganizował akcję #Razemwpracy. Pracownicy centrów usług biznesowych – w całej Polsce ok. 20 tys. osób, na 20 minut przerwało pracę i wyszło przed siedziby swoich firm ze specjalnie na tę okazję przygotowanymi kolorowymi balonami, na których umieszczony został oficjalny hashtag akcji w języku angielskim #Workingtogether.

20 października czyli w Światowym Dniu Wartości chcieliśmy pokazać, że pomimo różnic kulturowych, pracowników centrów usług biznesowych wiele łączy. W tym przypadku taką wartością jest wspólna praca, która jednoczy niezależnie od narodowości. Jedną z głównych wartości naszej branży jest tworzenie otwartego środowiska pracy, którego atutem jest różnorodność. Chcemy też podkreślać rolę pracowników zza granicy w codziennym życiu – nawiązujemy wzajemne relacje, stają się naszymi kolegami, często przyjaciółmi, wielu z nich zakłada w Polsce rodziny – mówi Marcelina Godlewska.

Partnerem akcji była organizacja World Values Day oraz IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.