PUM na podium w wiosennej edycji LDEK

Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie znalazł się w ścisłej czołówce oceny wyników Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w wiosennej sesji 2022 r. W dwóch kategoriach zdobył miejsce na podium.

Siedemnastu lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach zdobyło drugie miejsce dla Pomorskiego uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Łącznie zdobyli oni średnią 166,29 punktów. Średnia krajowa dla 365 lekarzy w tej kategorii wyniosła 158,46 punktów. Najwyższy wynik lekarza z PUM to 180 punktów i był tylko o 7 punktów niższy od krajowego maksimum.

Oprócz tego trzecie miejsce dla uczelni wywalczyło 106 lekarzy dentystów z PUM, którzy przystępowali do egzaminu pierwszy raz. Łącznie było to 816 osób. Absolwenci PUM podczas swojego debiutu osiągnęli średnią 162,42 punktów wobec średniej krajowej 157,25 oraz osiągnięto maksimum 181 punktów – tylko o 3 punkty niższe od poziomu krajowego w tej kategorii.

Podobne wysokie notowania zdawalności Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego wśród absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie są zauważalne już od kilku sesji. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w wykonywaniu zawodu lekarza dentysty.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl