Przetarg na wykonawcę przebudowy ulic na osiedlu Żelechowa

Szczecin

09:22

Ulice Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na Żelechowie zostaną przebudowane. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji. Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 3 czerwca br.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza; budowę oświetlenia ulicznego (tylko ulica Axentowicza) wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych; przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazociągu niskiego ciśnienia (tylko ulica Axentowicza).

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Źródło:Urząd Miasta Szczecin