Przekaż 1% podatku szczecińskim organizacjom

Szczecin

09:51

Miasto Szczecin oraz szczecińskie organizacje pożytku publicznego już po raz siedemnasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji.

W 2020 roku działania odbywają się pod hasłem „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowanie mieszkańców Szczecina przekazaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach kampanii organizowane będą wydarzenia wspierane działaniami informacyjnymi.

Od ubiegłego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji, by rozliczyć PIT. Zrobi to Krajowa Administracja Skarbowa. Zeznanie dostępne jest od 15 lutego na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl/pit/.

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent naszego podatku nic nie kosztuje. Dla organizacji pozarządowych, dla których liczy się każda złotówka jest to ogromna pomoc. Organizatorzy kampanii szczególnie zachęcają do wspierania organizacji działających w Szczecinie. Ich listę oraz szczegółowe informacje jak przekazać 1% można znaleźć na stronie http://www.1procent.szczecin.eu/

Do współtworzenia kampanii „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom” mogą włączyć się wszystkie szczecińskie Organizacje Pożytku Publicznego. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres mailowy procent@twiks.pl lub pod numerem telefonu 694601122.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin