Przejazd komunikacją miejską z biletem POLREGIO możliwy!

W związku z wyłączeniem odcinka kolejowego Szczecin Główny – Szczecin Port Centralny zostały wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy. Ponadto jest też  możliwe podróżowanie komunikacją miejską na biletach POLREGIO.

Bilety POLREGIO będą honorowane w terminie od 6 do 20 września na liniach o numerach:
 • linie 7,8 na odcinkach Brama Portowa – Port Centralny, Port Centralny – Brama Portowa
 • linia 6 na odcinkach Dworzec Główny – Wyszyńskiego, Wyszyńskiego – Dworzec Główny
 • linia 835 na odcinkach Dworzec Główny – Brama Portowa, Brama Portowa – Dworzec Główny
 • linia 52 na odcinkach Brama Portowa – Port Centralny, Port Centralny – Brama Portowa
 • linia 70 na odcinkach  Dworzec Główny – Wyszyńskiego, Wyszyńskiego – Dworzec Główny
 • linia 75 na odcinkach Dworzec Główny – Wyszyńskiego – Brama Portowa, Brama Portowa – Wyszyńskiego – Dworzec Główny
 • linie 61,87 na odcinkach Dworzec Główny – Brama Portowa, Brama Portowa – Dworzec Główny
Zasady honorowania biletów POLREGIO:
 • Honorowanie dotyczyć będzie możliwości skorzystania przez pasażerów pociągów POLREGIO z komunikacji miejskiej w ramach obowiązujących rozkładów jazdy .
 • Honorowanie będzie obowiązywać w okresach oznaczonych poniższymi godzinami: dni powszednie od 4:00 do 24:00, soboty, niedziele i dni świąteczne od 5:00 do 24:00.
 • Pasażer będzie uprawniony do skorzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletu POLREGIO ważnego w danym dniu.
 • Pasażer posługuje się biletem zakupionym według taryfy POLREGIO natomiast opłaty dodatkowe za podróż bez ważnego biletu nakładane będą zgodnie z taryfikatorem ZDiTM.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl