Przebudowa ulicy Bułgarskiej: utrudnienia w ruchu

Szczecin

W poniedziałek 27 września br. odbędzie się wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Arkońskiej.

W związku z remontem bez wykopowym kanalizacji ogólnospławnej oraz remontem studni rewizyjnej, wystąpią utrudnienia na jezdni ul. Arkońskiej (w kierunku do Ronda Olszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Bułgarską. Organizacja ruchu zostanie wprowadzona w dniu 27 września po godzinie 23:00 i ma obowiązywać do 2 października do godziny 4:00 rano. Prace mają być prowadzone w godzinach nocnych po zakończeniu kursowania komunikacji tramwajowej.

O inwestycji

Zakres zamówienia obejmuje szereg prac, między innymi: roboty rozbiórkowe; przebudowę jezdni i chodników w ul. Bułgarskiej; przebudowę skrzyżowania ul. Bułgarskiej z ul. Arkońską; przebudowę sieci oświetlenia ulicznego; przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami; przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, budowę i przebudowę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej; przebudowę sieci teletechnicznej; energetycznej NN i SN; budowę parkingu na 398 miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi o długości 0,75km; budowę kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Zadanie jest jednym z elementów budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł brutto.

Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl