Przebudowa ul. Bułgarskiej – zmiany w organizacji ruchu w nocy z 19 na 20 listopada

Szczecin

W nocy z 19 na 20 listopada br., w związku z przebudową ul. Bułgarskiej należy się spodziewać utrudnień w ruchu.

Od dnia 19.11 od godziny 23:00 do dnia 20.11 do godziny 4:00 na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Arkońskiej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia związane są z pracami renowacyjnymi studni rewizyjnej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Arkońskiej.

O inwestycji

Zakres zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe; przebudowę jezdni i chodników w ul. Bułgarskiej; przebudowę skrzyżowania ul. Bułgarskiej z ul. Arkońską; przebudowę sieci oświetlenia ulicznego; przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami; przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, budowę i przebudowę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej; przebudowę sieci teletechnicznej; energetycznej NN i SN; budowę parkingu na 398 miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi o długości 0,75km; budowę kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Zadanie jest jednym z elementów budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł brutto. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl