Przebudowa Teatru Polskiego

Szczecin

10:13

Teatr Polski w Szczecinie otrzyma środki na przebudowę swojej siedziby. W piątek 19 października marszałek Olgierd Geblewicz i dyrektor teatru Adam Opatowicz podpiszą umowę o dofinansowaniu inwestycji ze środków RPO WZ.

Gmach teatru zostanie przebudowany, rozbudowany oraz wyposażony w nowoczesną
infrastrukturę techniczną. Powstanie także garaż dla samochodów, co pomoże rozwiązać problem z parkowaniem wokół teatru.

Kwota dotacji to ponad 42 mln zł.