Profesor ze szpitala na Pomorzanach odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

Szczecin

13:31

Profesor Jarosław Kaźmierczak, lekarz kierujący Kliniką Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, został wyróżniony za wyjątkowe zasługi w dziedzinie prewencji, diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych u polskich pacjentów i odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

Profesor Kaźmierczak w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie jest lekarzem kierującym Kliniką Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym oraz kierownikiem Pracowni Elektrofizjologii.

Od 2014 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii i członkiem Rady Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia (od 2016 r.). W latach 2009-2014 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w Zachodniopomorskiem w dziedzinie kardiologii.

Zainicjował i doprowadził do wprowadzenia systemu teletransmisji w zespołach ratownictwa medycznego. W latach 2015-2016 aktywnie uczestniczył w pracach nad Programem koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca – KOS-zawał (wprowadzonym w 2017 r.), w latach 2016-2018 nad Programem koordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca – KONS (rozpoczętym w listopadzie 2018 r.), a w latach 2016-2017 nad Mapami Potrzeb Zdrowotnych w dziedzinie kardiologii.

Od wielu lat jest także aktywnym członkiem Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Doprowadził do wprowadzenia certyfikatów indywidualnych umiejętności zawodowych kardiologów w zakresie elektroterapii i elektrofizjologii oraz akredytacji pracowni elektroterapii oraz zainicjował cykl stypendiów Sekcji Rytmu Serca PTK na szkolenia w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu prof. Kaźmierczaka w Klinice Kardiologii SPSK-2 były realizowane m.in. takie zabiegi i projekty jak: pierwsze w Polsce ablacje alkoholowe u osób cierpiących na kardiomiopatię przerostową, pierwsze w Polsce w 2016 r. zabiegi wszczepienia najmniejszych na świecie stymulatorów serca, a także ogólnopolski projekt NOMED-AF, czyli Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków – system monitorujący pracę serca (ekg) w technologii telemedycznej, który umożliwia wykrycie niemego migotania przedsionków i ocenia częstość występowania tego schorzenia (współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II).

Uroczystość wręczenia orderów odbyła się 4 lutego 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie