Prof. Samochowiec z PUM w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Szczecin

Podczas 31. Europejskiego Zjazdu Psychiatrów, prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Kliniki Psychiatrii PUM – prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec został wybrany do zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Był jego członkiem także w kadencji 2014-2019.

Prof. Samochowiec jest także wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego obecnej kadencji, a w poprzedniej piastował funkcję prezesa. Jako specjalista psychiatrii i psychoterapeuta merytorycznie i aktywnie wspiera tę dziedzinę medycyny w kraju i na arenie międzynarodowej. Był organizatorem 27. Zjazdu Psychiatrów Europejskich w Polsce, a także Zjazdów Psychiatrów Polskich.

Aktywnie działa w Europejskim Towarzystwie Badań nad Alkoholizmem. Szczególnie interesuje się genetyką uzależnień, depresją i zaburzeniami lękowymi, a także ADHD, farmakogenetyką schizofrenii i schizofrenią deficytową. Jako lekarz i badacz zajmuje się także pierwszymi epizodami psychozy, stanami wysokiego ryzyka psychozy i psychobiotą.

Prof. Samochowiec jest promotorem 19 ukończonych prac doktorskich i opiekunem 5 habilitacji. Opublikował przeszło 300 oryginalnych i poglądowych prac w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Jest stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta na Uniwersytecie w Berlinie, laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020 i nagrody „Aktywny w Walce z Depresją”. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: „Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry”, „Psychiatria Polska”, „Alkohol i Narkomania”.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl