Pracująca sobota w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Szczecin

12:06

14 grudnia br. (sobota) czynne będą Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie i Delegatura ZUW w Koszalinie. Urząd będzie pracował w zamian za 27 grudnia, który na podstawie zarządzenia szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie i Delegatura ZUW w Koszalinie 14 grudnia br. będą czynne w godz. 8.00-15.00.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie