Prace sieciowe na 1 Maja

Szczecin

09:35
Od czwartku 27 lipca na ulicy 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ulicą Bożeny prowadzone będą prace związane budową kanalizacji deszczowej. W trakcie prowadzonych robót przejazd przez skrzyżowanie może być utrudniony. Ulica 1 Maja w rejonie skrzyżowania będzie zawężana do jednego pasa ruchu. 

O inwestycji

Zadanie obejmuje m.in.:

  • wykonanie przebudowy istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja wraz z ciągami pieszo-rowerowymi;
  • budowę nowego odcinka drogi od końca przebudowywanego odcinka ul. Bożeny do północnego wyjścia z obiektu „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych do ul. Sczanieckiej;
  • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego;
  • budowę miejsc postojowych;
  • zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA. Koszt prac to ponad 13,5 mln zł brutto.

/Źródło: SIM Szczecin/