Poszukiwani kandydaci na rodziców zastępczych! Szkolenie pod koniec marca!

Szczecin

09:42
kandydaci na rodziców zastępczych

Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie zawsze poszukuje kandydatów gotowych do podjęcia tej wymagającej, ale bardzo satysfakcjonującej roli. Pierwsze w tym roku szkolenie dla nowych rodziców zastępczych rozpocznie się w marcu.

Zadaniem rodziny jest czasowa opieka nad dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą dalej mieszkać ze swoimi biologicznymi rodzinami. Dzięki pieczy zastępczej dzieci mają możliwość dorastania w domowym środowisku zbliżonym do naturalnego. Często dzieci pozostają w opiece zastępczej do czasu podjęcia przez sąd decyzji o ich dalszych losach — takich jak powrót do rodzin biologicznych czy wszczęcie postępowania adopcyjnego.

Rekrutacja nowych kandydatów odbywa się w systemie ciągłym. Chętni mogą zgłaszać się do pieczy zastępczej przez cały rok i rozpocząć proces kwalifikacyjny w dowolnym momencie.

Więcej informacji – TUTAJ

Informacje dot. procedury kwalifikacyjnej – TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl