„Polska – znaki szczególne” – kontynuacja nowatorskiego programu edukacyjnego

Szczecin

11:29

„Polska – znaki szczególne” to projekt Szczecińskiej Agencji Artystycznej dotyczący polskich charakterystycznych znaków w kulturze, historii, kuchni, wzornictwie. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt będzie kontynuowany w tym roku.

Smaki, dźwięki, kolory, zapachy, przedmioty użytkowe, filmy, zdjęcia, miejsca i książki – to wszystko będzie można odkryć na nowo podczas twórczych i interesujących warsztatów. Do uczestnictwa zaproszeni są dziadkowie z wnukami, rodzice i opiekunowie z dziećmi. Wydarzenie skierowane jest do osób w wieku 50+ i dzieci do 13 roku życia.

Projekt „Polska – znaki szczególne” ma wpisany w swój cel proces edukacyjnego poszukiwania wykorzystujący energię młodego JUNIORA i doświadczenie starszego SENIORA.

W drugą edycję jest wpisana kontynuacja i pogłębianie wiedzy dotyczącej tożsamości narodowej poprzez tematy związane z polska kulturą min. film, plakat, teatr, również
z przemysłem np. motoryzacyjnym, meblowym oraz naszymi tradycjami. Projekt obejmuje warsztaty, wizyty studyjne, wykłady.

Cały proces obejmuje bezpłatne warsztaty i wizyty studyjne w miejscach, obiektach instytucji kultury, instytucjach artystycznych oraz narodowych zasobów dóbr kultury.

Wszystkie aktywności będą odbywać się w systemie zajęć weekendowych, w wyznaczone soboty w kolejnych miesiącach w roku. Planowane rozpoczęcie spotkań odbędzie się
w okolicach kwietnia bieżącego roku.

Źródło:Szczecińska Agencja Artystyczna