Podsumowania działań w KKBOF

Koszalin

08:17

Dzisiaj o godz. 11 w Koszalinie odbędzie się Konferencja pt. „Wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie zaproponowane regionom przez Komisję Europejską. Polega ono na przekazaniu lokalnym samorządom zadań i części środków zarezerwowanych w regionalnych programach operacyjnych. – Dzięki ZIT-om gospodarze samorządów decydują lokalnie, na jakie działania przeznaczyć Fundusze Europejskie– wyjaśnia zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny obejmuje 19 gmin, w tym: 3 gminy miejskie (Koszalin, Kołobrzeg i Białogard), 6 gmin miejsko-wiejskich i 10 gmin wiejskich. Na realizację ZIT na terenie KKBOF zaplanowano ponad 160 mln zł.

Źródło: WZP