Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Gryfina i DK31 Gryfino-Radziszewo

Pomorze Zachodnie

10:45

18 lutego 2019 roku w Gryfinie zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji dla dwóch ważnych inwestycji na DK31.

W ciągu piętnastu miesięcy ma powstać Koncepcja Programowa wraz z badaniami geologicznymi dla obwodnicy Gryfina o długości 5,6 km opiewająca na kwotę 1,141 mln złotych. Projekt wykona Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski ze Szczecina.

Dla odcinka Radziszewo-Gryfino o długości 9,6 km komplet dokumentacji studialnej i koncepcyjnej również z badaniami podłoża za kwotę 2,284 mln zł wykona firma Trakt Sp. z o.o. z Katowic.

Te dokumentacje pozwolą nam na rozpoczęcie w latach 2020-2021 realizacji tych inwestycji w formule Projektuj i Buduj – mówi Łukasz Lendner, Dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Zrealizowanie tych inwestycji znacznie usprawni komunikację na odcinku DK31 w obrębie aglomeracji szczecińskiej, przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i znacząco zmniejszy oddziaływanie ruchu drogowego na miejscowości położone przy obecnej drodze krajowej.

Źródło: GDDKiA