Pod Zamkiem Książąt Pomorskich trwa udrażnianie tuneli

Szczecin

Do Zamku dotarł z Holandii specjalistyczny samochód, który posłuży do oczyszczania tuneli. Trwa udrażnianie podziemnych korytarzy pod Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Prowadzone obecnie prace – udrożnienie podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli w formule „zaprojektuj i wybuduj” – rozpoczęły się 25 października. Ich wykonawcę udało się wyłonić dopiero w trzecim postępowaniu (Zamek zobligowany jest do stosowania procedur wymaganych przez przepisy o zamówieniach publicznych).

W pierwszym etapie wykonawca najpierw przygotował miejsce robót – przeprowadził montaż niezbędnych instalacji w tunelach (np. oświetlenia), a następnie rozpoczął ręczne oczyszczanie korytarzy z dużych odpadów (desek, kamieni, metali). W tunelach zalegały blisko 2 tony takich odpadów. W dotychczas sprawdzonych częściach korytarzy nie odnaleziono przedmiotów z okresu ich budowy lub pierwotnego użytkowania.

Jednocześnie wykonawca rozpoczął prace projektowe (ma też uzyskać niezbędne pozwolenia) do przeprowadzenia dalszych etapów robót (m.in. zabezpieczenia korytarzy, wykonania drugiego wejścia).

Specjalistyczny samochód, który posłuży do kolejnych działań – odprowadzania szlamu, drobniejszych kamieni itp. – został specjalnie w tym celu sprowadzony przez wykonawcę z Holandii i dotarł do Zamku 16 listopada. Wykonawca nazywa go „samochodem-odkurzaczem”. Wóz wyposażony jest w pompę o mocy 9000 m sześc./h i zamkniętą komorę filtracyjną. Przeznaczony jest do „odkurzania” suchych i mokrych odpadów, które pompa zasysa do zbiornika.

Instalacja do zasysania zostanie rozprowadzona wewnątrz tuneli. Odprowadzone do zbiornika odpady będą przekazane do utylizacji.

Umowę z wykonawcą Zamek podpisał 22 października. Firma ma 145 dni na realizację zadania.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl