Rozpoczyna się montaż mostu na Krygiera – przęsła już płyną

Szczecin

16:11
most na Krygiera
Fot. UM Szczecin

Na Węźle Granitowa rozpoczyna się montaż nowego mostu, który powstanie w ciągu ul. Krygiera. Pierwsze segmenty płyną już na teren inwestycji.

Nowy most będzie konstrukcją trójprzęsłową. Długość obiektu (konstrukcji niosącej) wyniesie ponad 227m a szerokość całkowita to ponad 15m. Montaż konstrukcji mostu potrwa kilka dni. Po dopłynięciu na miejsce montażu, pierwszy segment zostanie podniesiony na docelową wysokość i ustawiony przy przyczółku oraz jednym z filarów. Do zamontowania są trzy przęsła obiektu. Po ich montażu rozpocznie się scalanie całej konstrukcji.

most Krygiera
Fot. UM Szczecin
most Krygiera
Fot. UM Szczecin

 O inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania.

W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa.

Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych.

Koszt to ponad 114 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras S.A.. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72 797 093,95 zł.

/Źródło : UM Szczecin/