Otwarcie ofert cenowych w przetargu na budowę obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26

Pomorze Zachodnie

15:58

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zna już kwoty, za które oferenci deklarują budowę obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26. Łącznie do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, na kwoty od 41.3 do 49 milionów złotych. Najniższą cenę za realizację tej inwestycji zaoferowała firma Maldrobud z Myśliborza. Po sprawdzeniu złożonych przez wykonawców ofert cenowych zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Podpisanie umowy planowane jest na II kwartał tego roku. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w IV kwartale 2021 roku.

Przez zabytkowe centrum Myśliborza biegnie droga krajowa nr 26 prowadząca od drogi S3 do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym. Przebieg drogi przez centrum miasta wiąże się z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców. Wjazd od strony zachodniej do Myśliborza prowadzi przez średniowieczną bramę miejską, ciężarówki nie mieszczą się pod bramą, dlatego muszą przejeżdżać „pod prąd” obok bramy. Obwodnica rozwiąże te problemy wyprowadzając z centrum Myśliborza ruch tranzytowy. Nowa trasa ominie centrum miasta od południa, zostanie poprowadzona w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej. W ramach inwestycji powstaną również drogi wspomagające, chodniki i ciągi pieszo – rowerowe. W przedsięwzięciu partycypuje Gmina Myślibórz, która na etapie przygotowania zrezygnowała z odszkodowań za grunty gminne przejęte pod obwodnicę i pokryła koszty odszkodowań pod drogi wspomagające. Na etapie realizacji Gmina pokryje również koszt budowy części dróg wspomagających.

Obwodnica Myśliborza-plan orientacyjny, fot. GDDKiA

Źródło: GDDKiA