Olgierd Geblewicz ponownie prezesem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Pomorze Zachodnie

12:22

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, ponownie został wybrany na prezesa Związku Województw Rzeczypospolitej.

Decyzja o wyborze marszałka Olgierda Geblewicza na funkcję prezesa ZWRP zapadła podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej. To jego druga kadencja na tym stanowisku, funkcję sprawuje od 2016 r.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw. To forum szerokich dyskusji i konsultacji w najważniejszych kwestiach dotyczących polityki rozwoju regionalnego. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Związek Województw RP jest także ważnym partnerem w debatach na szczeblu europejskim.

Źródło:WZP