Ogłoszono przetarg na remont Trasy Zamkowej

Szczecin

09:42
przetarg na remont Trasy Zamkowej
Fot. UM Szczecin

Ogłoszono przetarg na remont Trasy Zamkowej w Szczecinie. Dotyczy nitki wyjazdowej  miasta. Firmy zainteresowane udziałem mogą składać oferty do 9 sierpnia bieżącego roku.

Remont obejmie inżynieryjne obiekty trasy, w tym estakady, mosty i łącznice na drodze wojewódzkiej nr 115, wraz z dojazdami. Zakres prac będzie obejmował naprawę powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni oraz wykonanie nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Dodatkowo, wymienione zostaną balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne oraz elementy odwodnienia. Przebudowie ulegnie także oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Realizacja inwestycji ma potrwać 24 miesiące od daty podpisania umowy. Nadzór nad pracami sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl