Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – nowe zasady odwiedzin w szpitalu SPWSZ

Szczecin

13:17

W związku z decyzją Ministra Zdrowia dotyczącą zniesienia w Polsce – od 1 lipca 2023 roku – stanu zagrożenia epidemicznego, Dyrekcja SPWSZ 30 czerwca wydała zarządzenie dotyczące zasad stosowania maseczek ochronnych oraz zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPWSZ w Szczecinie.

Maseczki

 • Zniesiony zostaje w SPWSZ w Szczecinie obligatoryjny obowiązek noszenia maseczek przez personel i pacjentów szpitala.
 • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych rekomenduje zakładanie maseczek przez pacjentów SOR, Punktów Przyjęć oraz pacjentów z obniżoną odpornością.

Odwiedziny

 • Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w SPWSZ odbywają się zgodnie z Regulaminem odwiedzin przyjętym w SPWSZ w Szczecinie stanowiącym załącznik do Karty Praw i Obowiązków Pacjenta.
 • Odwiedzający zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przed wejście do oddziału i po wyjściu z oddziału.
 • Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, szczególnie pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez lekarza kierującego oddziałem (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów).
 • W sali chorych może przebywać jednoczasowo jedna osoba u jednego pacjenta.
 • Odwiedziny mogą odbywać się również w innych, poza salami chorych, wyznaczonych miejscach w oddziale.
 • Personel oddziału nadzoruje odwiedziny pod kątem liczby osób odwiedzających oraz przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych podczas odwiedzin.
 • Niezmiennie zachęcamy – mimo braku obowiązku – do zakładania maseczek, zwłaszcza przy pacjentach z obniżoną odpornością.
 • Zakaz odwiedzin obowiązuje w salach chorych, w których hospitalizowani są pacjenci zakażeni wirusami: SARS-CoV-2, grypy i RSV do czasu zniesienia okresu izolacji, poza przypadkami szczególnymi (np. w celu pożegnania się z bliskim).
 • W przypadku wystąpienia w danym oddziale ogniska epidemicznego spowodowanego przez SARS-CoV-2, grypę lub RSV, obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin do czasu wygaszenia ogniska epidemicznego, poza przypadkami szczególnymi, np. w celu pożegnania się z bliskim.

/Źródło: SPWSZ w Szczecinie/