Od środy, 19.06., zmiany w organizacji ruchu na ul. Kredowej

Szczecin

12:12
od środy 19 czerwca
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Od środy 19 czerwca w związku z przebudową w rejonie ulic Kredowej zmieni się tymczasowa organizacja ruchu.

Zmiany w organizacji ruchu obejmować będą:

  • Zamknięcie dla ruchu ulicy Kredowej od skrzyżowania z ulicą Rafy Koralowej do skrzyżowania z ulicą Urlopową. Zachowany zostanie dojazd do posesji dla mieszkańców.
  • Zamknięcie dla ruchu ulicy Urlopowej od skrzyżowania z ulicą Kredową wraz z wjazdem w ulicę Astronomiczną. Zachowany zostanie dojazd do posesji dla mieszkańców.

O inwestycji

Prace budowlane obejmują przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego, budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę chodników i miejsc postojowych, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne), rozbiórkę obiektów kubaturowych, zagospodarowanie zieleni.

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie

Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km:

  1. ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
  2. ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
  3. ul. Urlopowa;
  4. ul. Czesława Miłosza – przedłużenie;
  5. ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
  6. ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
  7. ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
  8. ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
od środy 19 czerwca
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
od środy 19 czerwca
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

 

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

 

/Źródło: UM Szczecin/