Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na ul. Broniewskiego

Szczecin

21:00
Fot. Mariusz Brzeziński, fotopolska.eu

Od poniedziałku, 10 maja, zmiany w organizacji ruchu na ulicy Broniewskiego  ZWiK rozpoczyna budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Planowane zmiany związane są z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Broniewskiego w Szczecinie”.

Szczegóły zmian:
1) wjazd w ul. Broniewskiego będzie możliwy jedynie od ul. Chopina,
2) odcinek od ul. Arkońskiej do bramy wjazdowej do Szpitala (naprzeciwko budynku dyrekcji przy ul. Broniewskiego 2) będzie całkowicie wyłączony z ruchu,
3) otwarty dla ruchu odcinek ul. Broniewskiego będzie ulicą dwukierunkową
4) na całej długości ul. Broniewskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów.

Przewiduje się, że opisana organizacja ruchu będzie obowiązywać przez ok. miesiąc. 

Przewidywany czas zakończenia wszelkich prac na ul. Broniewskiego to październik br.

W zakres całej inwestycji wchodzi wykonanie następujących prac:
1) sieć wodociągowa rozdzielcza DN150mm z rur z żeliwa sferoidalnego z przyłączami o łącznej długości około 920 m,
2) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm z rur kamionkowych z przyłączami o łącznej długości ok. 505 m,
3) sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Dy 315mm z rur PVC z przyłączami o łącznej długości około 472 m.

Ponadto w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się budowa odcinka kanału sanitarnego DN200 o dł. ok. 25 mb w rejonie ul. Wiosny Ludów/ul. Zdrojowej, który umożliwi odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynku mieszkalnego Zdrojowa 23-25 do istniejącego kanału w ulicy Wiosny Ludów.

/Źródło: ZWiK/