Od poniedziałku – roboty bitumiczne na ulicy Jodłowej

Na najbliższy poniedziałek (22.03.) planowane jest rozpoczęcie robót bitumicznych na ul. Jodłowej. Wykonywana będzie warstwa wiążąca na całym odcinku, na którym prowadzone są roboty związane z remontem nawierzchni oraz przebudową i renowacją sieci wodno-kanalizacyjnej. Oznacza to utrudnienia na ulicy Jodłowej, które  będą trwały od poniedziałku do piątku.

W związku z planowanymi robotami wjazd na ul. Jodłową będzie utrudniony, a w poniedziałek i piątek ulica będzie zamknięta całkowicie – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Prace będą prowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Utrudnienia mają związek z zadaniem pod nazwą „Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez budowę jezdni i chodników” które, będzie realizowane w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie — Etap I i Etap III (zaprojektuj i wybuduj)” oraz „Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej” prowadzonego przez ZWiK oraz ZDiTM.

Całość prac powinna się zakończyć w połowie tego roku.

/Źródło: UM Szczecin/