Od 20 czerwca rusza internetowa rejestracja spraw cudzoziemców

Szczecin

10:39
internetowa rejestracja spraw cudzoziemców
Fot. ZUW

20 czerwca 2022 r. zostanie uruchomiona możliwość elektronicznej rezerwacji wizyt w sprawach złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na: pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE.


Rezerwowane będą terminy na wizyty od 1 lipca.

Osoby, które złożyły już wnioski również mogą skorzystać z elektronicznej rezerwacji wizyt, w celu ustalenia terminu osobistego stawiennictwa i uzupełnienia do swojej sprawy odcisków palców.

W przypadku braku wolnych terminów w elektronicznej rezerwacji (dotyczy: wniosków już złożonych), Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie wezwie wnioskodawcę i wyznaczy termin wizyty.

 

/Źródło: ZUW/