Od 16.12. start prac na ul. Mickiewicza

Szczecin

10:08

W najbliższą środę rozpoczną się prace związane z poprawą bezpieczeństwa na ulicy Mickiewicza. Wykonawca będzie miał 2 miesiące na wykonanie robót rejonie skrzyżowania ulic Brzozowskiego i Łukasińskiego.

Prace zaczną się od remontu chodników. Docelowe wprowadzenie zmian w organizacji ruchu ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez zastosowanie oznakowania niekonwencjonalnego oraz dodatkowego doświetlenia wybranych miejsc.
Wprowadzone zostaną słupki uniemożliwiające parkowanie bezpośrednio przed przejściami dla pieszych.  Zastosowanie masy chemoutwardzalnej o podwyższonej szorstkości spowoduje skrócenie drogi hamowania a wyniesienie fragmentów jezdni fizyczne wymusi redukcję prędkości pojazdów w rejonie przejść dla pieszych.

Powyższe rozwiązania mają umożliwić płynny przejazd przy prędkości 40km/h.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

  • wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem,
  • budowę projektowanych ramp, wyniesień przejść,
  • wykonanie nawierzchni chodników w tym płytek ostrzegawczych,
  • budowę odwodnienia liniowego,
  • wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz stałej organizacji ruchu.

Roboty realizuje firma BEN – BRUK Benedykt Chłap – za kwotę 295 200 zł.

/Źródło: UM Szczecin/