Od 11 marca utrudnienia związane z budową rond na DK20 w Stargardzie

Pomorze Zachodnie

10:50

Budowa rond na DK20 w Stargardzie już trwa, wykonawca wyciął drzewa i realizuje roboty związane z kanalizacją i wodociągami. Od przyszłego tygodnia planuje się wprowadzenie zasadniczej organizacji ruchu na czas budowy na połączeniu ulic Bydgoskiej, Obwodnicy Staromiejskiej, Skłodowskiej-Curie i Kazimierza Wielkiego.

fot. materiały GDDKiA

W kwietniu powinna zostać wprowadzona podstawowa organizacja ruchu na czas robót również na budowie drugiego ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, Gdyńskiej, Szosy Maszewskiej, Morskiej i Wiśniowej. Budowa rond w miejscu istniejących skrzyżowań będzie wiązała się z wprowadzeniem ruchu wahadłowego i zamknięciem niektórych relacji (skrzyżowanie z ul. Bydgoską) oraz objazdem w ciągu DW 106.

fot. materiały GDDKiA

Zakończenie realizacji planuje się w paźŗdzierniku tego roku. Organizacja ruchu podczas budowy ronda w centrum Stargardu będzie obejmowała zamknięcie relacji w kierunku ulic Kazimierza Wielkiego i Obwodnicy Staromiejskiej. Na skrzyżowaniu pozostanie tylko relacja z ul. Bydgoskiej w ul. Skłodowskiej Curie. Dla tej relacji będzie obowiązywać‚ ruch wahadłowy. Zamknięcie wjazdu od strony ul. Obwodnica Staromiejska czyli drogi wojewódzkiej 106 powoduje konieczność wprowadzenia objazdu dla tej drogi. Objazd został wyznaczony od węzła Stargard Południe (Kluczewo) obwodnicą w ciągu S10 do węzła Stargard Wschód, gdzie należy zjechać na DK20 i przejechać przez przebudowywane skrzyżowanie od ul. Bydgoskiej.

fot. materiały GDDKiA

Na skrzyżowaniu DK 20 i DW 106 na wyjeździe ze Stargardu w kierunku Chociwla nie będą wprowadzane zamknięcia relacji, natomiast cały obszar skrzyżowania będzie objęty ruchem wahadłowym. Ruch ten będzie sterowany sygnalizacją świetlną, a przy powstawaniu zatorów będzie wprowadzane sterowanie ręczne.

Źródło: GDDKiA