Od 10 kwietnia Niemcy zaostrzają restrykcje dotyczące wjazdu do kraju

Niemcy

Niemiecki federalny sztab kryzysowy ogłosił, że od 10 kwietnia br. (piątek) do odwołania wprowadzone zostaną kolejne obostrzenia związane z wjazdem na teren kraju. 

Niemiecki rząd zdecydował o wprowadzeniu obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny domowej dla wszystkich mieszkańców Niemiec, którzy wracają z zagranicy.

To oznacza, że:

  • obywatele Niemiec, obywatele UE i krajów strefy Schengen lub osoby z tytułem pobytowym w Niemczech, które powracają po co najmniej kilkudniowym pobycie za granicą do swojego miejsca zamieszkania, podlegać będą obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie. Osoby wjeżdżające do kraju powinny tam, gdzie jest to możliwe, otrzymać na ten temat pisemną informację – w szczególności jest to obowiązkowe na lotniskach
  • osoby podróżujące bez uzasadnionego powodu nie mogą wjeżdżać na terytorium RFN. Odwiedziny rodziny w okresie świątecznym lub odebranie członka rodziny, który wylądował na niemieckim lotnisku, nie będą uznawane przez niemiecką policję jako uzasadniony powód wjazdu do Niemiec
  • osoby, które przyjeżdżają do Niemiec do pracy na co najmniej kilka tygodni, będą musiały poddać się dwutygodniowej kwarantannie lub pracodawca będzie musiał podjąć równoważne działania w celu zachowania higieny i unikania kontaktów międzyludzkich. Ta regulacja ograniczona może zostać do określonych rodzajów pracy oraz wskazanej ilości osób (np. pracownicy sezonowi)

Obowiązkowi kwarantanny nie podlegają:

  • osoby, które przekraczają granicę z Niemcami codziennie (pracownicy, „Pendler”) lub podróżują do/z Niemiec na kilka dni (np. osoby w podróży służbowej, serwisanci) i nie wykazują symptomów choroby, a ich podróże są konieczne i nie mogą zostać odroczone w czasie
  • kierowcy, którzy zawodowo przewożą przez granicę osoby, towary i rzeczy w ruchu drogowym, statkami lub statkami powietrznymi, w związku z czym przekraczają granicę do/z Niemcami
  • osoby, które podróżują w tranzycie w drodze do kraju swojego stałego pobytu (np. obywatel polski przejeżdżający z Francji przez Niemcy w drodze do Polski)

Nowe regulacje wejdą w życie od 10 kwietnia br. (piątek), a ich obowiązywanie będzie na bieżąco weryfikowane w kontekście zasadności i współdziałania z innymi ograniczeniami obowiązującymi w Niemczech.

Więcej informacji na temat obostrzeń w związanych z epidemią koronawirusa obowiązujących w Niemczech można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Polska Ambasada w Niemczech