O Europejskiej Stolicy Kultury w RCK Kołobrzeg – oficjalna prezentacja projektu

Kołobrzeg

08:46
prezentacja projektu Europejska Stolica Kultury Kołobrzeg 2029
Fot. RCK Kołobrzeg

W  Regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta odbyła się oficjalna prezentacja projektu Europejska Stolica Kultury Kołobrzeg 2029. Zaprezentowano logo projektu i podsumowano dotychczasowe działania.

Głównymi punktami wieczoru były prezentacja logo Kołobrzegu jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury oraz podsumowanie dotychczasowych działań miasta w ramach swojej kandydatury. Hasło, które przyświeca temu projektowi, brzmi „I sea you – Widzę Cię, Ja, Morze, Ty”. To wyraża głęboki związek miasta z morzem oraz jego otwartość na kulturę.

Podczas spotkania swoje przemówienie wygłosiła pani prezydent Anna Mieczkowska, która podkreśliła znaczenie tego wydarzenia dla Kołobrzegu.

Następnie autorzy kołobrzeskiej aplikacji, w tym pisarka Elżbieta Cherezińska, zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz, aktywista kultury Rafał Kolikow oraz kierownik Laboratorium Kultury Krzysztof Landsberg, przedstawili ogólny zarys projektu. Aplikacja, która stanowi kluczowy element kandydatury, obejmuje aż 60 stron i jest nieodłączną częścią aplikacji każdego miasta ubiegającego się o ten zaszczytny tytuł. Dokument ten musi być jasny, klarowny, precyzyjny i zrozumiały, prezentując wizję artystyczną oraz program kulturalny miasta na rok 2029. Kwestionariusz zawiera mnóstwo zagadnień, takie jak infrastruktura, strategia marketingowa i komunikacyjna, a także dziedzictwo kulturowe miasta.

W trakcie prezentacji zostało podkreślone dlaczego Kołobrzeg stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz jakie długofalowe korzyści kulturowe, społeczne i gospodarcze przyniesie to miastu. Przedstawiono także wizję artystyczną oraz strategię programu kulturalnego, a także zaprezentowano plany rozwoju kultury w dłuższym okresie, obejmujące utrzymanie działań kulturalnych w kolejnych latach. Ponadto zaprezentowano kuratorów, którzy wspierają Kołobrzeg w procesie aplikacyjnym, co dowodzi zaangażowania społeczności lokalnej w osiągnięcie tego prestiżowego celu.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl