Nowy zarządca kortów tenisowych

Szczecin

Szczeciński Klub Tenisowy będzie nowym zarządcą obiektu sportowego przy Alei Wojska Polskiego, na mocy podpisanej umowy dzierżawnej ważnej do 2033 roku. SKT był jedynym podmiotem spełniającym warunki przetargowe na dzierżawę kortów tenisowych od Miasta.

Zgodnie z warunkami umowy, klub zobowiązał się do opłacania miesięcznego czynszu w wysokości 7380 złotych brutto oraz pokrywania wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu, takich jak podatek od nieruchomości oraz rachunki za media i inne usługi.

Dzierżawca ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących przeglądów, utrzymania, konserwacji i remontów obiektów budowlanych oraz dbałości o porządek i czystość na terenie dzierżawy. Ponadto na preferencyjnych warunkach wynajmuje korty tenisowe dla uczniowskich klubów sportowych oraz klubów zrzeszonych w Polskim Związku Tenisowym z terenu Gminy Miasta Szczecin.

Dzięki dziewięcioletniej umowie miasto zyska stałe wpływy do budżetu a klub będzie mógł pozyskiwać zewnętrzne fundusze i dotacje na rozwój obiektu, co przyczyni się do poprawy jego jakości i prestiżu. Poprzednia umowa dzierżawna była ważna od połowy 2018 roku i trwała 6 lat, zarządzając obiektem były wówczas różne podmioty w ramach konsorcjum.

Nadzór nad obiektem na Alei Wojska Polskiego 127 pozostanie nadal w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl