Nowe zasady odwiedzin w szpitalu „Zdroje”

Szczecin

14:56
Fot. Mariusz Brzeziński/Fotopolska.eu

Od dziś (08.04.) odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w szpitalu „Zdroje” mogą być realizowane na wszystkich oddziałach przez jedną zdrową osobę (bez objawów infekcji), w ściśle wyznaczonym czasie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lekarza kierującego danym oddziałem.

Godziny odwiedzin w danym oddziale ustalane są przez lekarza nim kierującego, dlatego przed wybraniem się do szpitala należy  je sprawdzić.

Podczas wizyty w szpitalu osoby odwiedzające zobligowane są do zachowania reżimu sanitarnego, stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz do dezynfekcji rąk.

W szczególnych, uzasadnionych sytuacjach każdy ordynator oddziału może wyrazić odrębną, indywidualną zgodę na odwiedziny u pacjenta.

Zasady te dotyczą wszystkich osób odwiedzających, osób uczestniczących w porodach rodzinnych oraz – w przypadku pionu pediatrycznego szpitala – osób korzystających z pobytu hotelowego.

Przywrócona zostaje możliwość kangurowania noworodka przez ojca po porodzie przez cesarskie cięcie.

Od osób odwiedzających/przebywających w ramach pobytu hotelowego/towarzyszących w porodzie rodzinnym nie jest już wymagane posiadanie aktualnego paszportu COVIDOWEGO ani testu PCR/antygenowego.

/Źródło: SPSZOZ „Zdroje”/