Nowe inwestycje w Zegrzu Pomorskim. Rewitalizacja gminy Świeszyno

Pomorze Zachodnie

12:35

Budowa centrum aktywizacji wiejskiej, utworzenie strefy do działań na bazie lokalnej historii i tradycji oraz modernizacja infrastruktury oczyszczalni ścieków – to przykłady nowych inwestycji zaplanowanych w Zegrzu Pomorskim. W ich realizacji Gminie Świeszyno pomogą fundusze unijne. Środki RPO WZ 2014-2020 pokryją zdecydowaną większość kosztów przedsięwzięć.

Inwestycje poprawią estetykę miejscowości oraz zmniejszą zagrożenie wykluczenia społecznego. Kosztować będą prawie 3,8 mln zł, z czego Urząd Marszałkowski przekaże ze środków unijnych ponad 2,7 mln zł. Według zapewnień władz gminnych w Świeszynie, prace mają zakończyć się do połowy 2020 roku.

Centrum aktywności wiejskiej powstanie w nowo wybudowanym budynku. Pod miejsca parkingowe i małą architekturę zagospodarowany zostanie przyległy do niego teren. Ponadto zaplanowano nasadzenia zieleni oraz monitoring. Obiekt wyposażony będzie w sprzęt do zajęć, ćwiczeń i zabaw taki jak: maty do ćwiczeń, rower i bieżnię stacjonarną, stół do tenisa stołowego czy piłkarzyków, tablice interaktywne, maszyny do szycia, koło garncarskie, piec i akcesoria do ceramiki. Pojawi się także siłownia oraz plac zabaw służący aktywności lokalnej społeczności. Modernizacja oczyszczalni ścieków polegać będzie z kolei na budowie nowej infrastruktury w technologii złoża zraszanego oraz likwidacji istniejącej oczyszczalni typu BIOBLOK.

Źródło:WZP