Nowa lokalizacja działów MOPR w Szczecinie

Szczecin

09:17
działów MOPR
Źródło: UM Szczecin

W lipcu i sierpniu część działów MOPR zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji. Rozproszone do tej pory działy będą przyjmowały mieszkanki i mieszkańców w jednym budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4. 

Do nowej lokalizacji przeniesiony zostanie Dział Instytucji Pomocy Społecznej, Dział Interwencji Kryzysowej, Punk Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, Dział Pieczy Zastępczej, Dział Wsparcia Rodziny, Zespół ds. Procedury Niebieskiej Karty oraz Samodzielna Sekcja ds. Kontroli – informuje Maciej Homis, rzecznik Prasowy miasta ds. pomocy społecznej.

Zmiany będą następowały etapowo. W momencie rozpoczęcia przeprowadzki danego działu w pierwszej kolejności nastąpi przeniesienie Biura Obsługi Interesantów.

Mieszkańcy Szczecina będą przyjmowani w BOI w nowej lokalizacji przy ul. Starzyńskiego 3-4 zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Dział Instytucji Pomocy Społecznej – od 8 lipca,
  • Dział Interwencji Kryzysowej – od 15 lipca,
  • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie – od 16 lipca,
  • Dział Pieczy Zastępczej – od 22 lipca,
  • Dział Wsparcia Rodziny – od 22 lipca,
  • Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty – od 01 sierpnia,
  • Samodzielna Sekcja ds. Kontroli – od 05 sierpnia.

/Źródło: UM Szczecin/