Nowa komunikacja miejska od 14 maja

Szczecin

Zgodnie z założeniami, od dnia 14.05 nastąpią zmiany w kursowaniu linii 67 i 533 we wszystkie dni tygodnia, linii 54 w soboty oraz linii 616264656671241 i 243 w soboty, niedziele i dni świąteczne. 

  1. Na linii 67 wszystkie dotychczasowe kursy w relacji do/z Ludowej realizowane będą w skróconej relacji do/ze Stoczni Szczecińskiej.
  2. Na linii 54 w soboty wprowadzona zostanie 30-minutowa częstotliwość kursowania przez cały dzień.
  3. Na liniach 61646566 71 w soboty, niedziele i dni świąteczne wprowadzona zostanie 30-minutowa częstotliwość kursowania przez cały dzień.
  4. Na liniach 62241 i 243 nastąpi zmiana rozkładu jazdy w soboty, niedziele i dni świąteczne bez zmiany częstotliwości kursowania (w celu skoordynowania z nowym rozkładem jazdy linii 61).
  5. Na linii 533 likwidacji ulegną kursy: o godz. 1:55 z pętli „Dąbie Dworzec” i o godz. 2:37 z pętli „Klucz”.
  6. Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Most Gryfitów” dla linii 61 w kierunku centrum na „Plac Szewińskiej”. Przystanek otrzyma numer 89411.
  7. Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Ogrodnictwo” dla linii 61 i 62 w kierunku centrum na „Gorzowska”.

Zmiany mają związek z ograniczeniami finansowymi oraz problemami kadrowymi przewoźnika.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl