Nawet dziecko to potrafi!

Szczecin

13:32

Projekt „Nawet dziecko to potrafi!” ma na celu promowanie udzielania pierwszej pomocy przez świadków wypadku oraz zwiększanie świadomości dotyczącej wagi udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia.

Kampania została stworzona w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, przez grupę czterech uczniów szczecińskich szkół średnich ( Michał Dąbrowski – XIV LO, Mikołaj Mazur – V LO, Kacper Borkowski – V LO, Stanisław Kabata – ZSEE ). Projekt został wsparty przez
Fundację Zachodnia oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Szczeciński.

W ramach kampanii w przestrzeni publicznej miasta (m.in. na ponad 300 wiatach przystankowych należących do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie) pojawią się plakaty, z których będzie można dowiedzieć się jak cenne dla poszkodowanego są
pierwsze sekundy i minuty po wypadku oraz jak zachować się w niektórych
przypadkach. Plakaty zostaną również rozprowadzone po szczecińskich placówkach oświatowych.